Mediawijsheid voor jong en oud

Iedereen mediawijs!

 

Mediawijsheid is belangrijk voor mensen omdat het een voorwaarde is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Bij mediawijsheid wordt veel gedacht aan jeugd en jongeren. Aan jonge mensen die handig omgaan met de moderne technologie. Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om goed om te gaan met de nieuwe media. Media is er voor iedereen. Voor jong en oud. Voor de verschillende doelgroepen is er een andere aanpak nodig. Jongeren zijn vaak al wel digiwijs, maar mediawijsheid kunnen zij niet alleen van elkaar leren. Daar hebben zij volwassenen voor nodig die ook weten hoe zij met nieuwe media moeten omgaan. Ook voor ouderen is het van belang om met het nut in te zien van internet. Een DigiD is nog niet verplicht, maar steeds meer overheidsorganisaties maken gebruik van DigiD om hun diensten via het internet aan te bieden.

Het is voor iedereen zinvol om mediawijs te zijn!

Voor de opleiding Mediawijsheid schreef ik een projectplan om mediawijsheid te bevorderen in de wijk Hoograven waarin ik woon. 

Iedereen mediawijs

Afbeeldingen: Flickr.com

Vragen over media?

Neem contact met mij op!
Mediacoach Aefke ten Hagen